EU:n tietosuojauudistuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Oletko valmis?

Valmistaudu seuraavin toimenpitein:

-    Tee rekisteriseloste (pohja ja ohje löytyy linkeistä)
-    Mikäli keräät henkilötietoja verkkopalvelussa tee myös tietosuojaseloste
-    Dokumentti henkilötietojen käsittelyn eri vaiheista täytyy tehdä vain yli 250 henkilön organisaatioissa
(Dokumentti henkilötietojen käsittelystä täytyy myös tehdä jos organisaation vastuulla oleva henkilötietojen käsittely todennäköisesti aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, henkilötietojen käsittely organisaatiossa ei ole satunnaista tai organisaatiossa käsitellään erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietoja tai henkilötietoja, jotka koskevat rikostuomioita tai rikkomuksia)
-    Tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa vain jos tietoturvaloukkauksen johdosta aiheutuu riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.
Lisätietoa: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/tietoturvaloukkaukset.html


Homma on siis yhdistysten osalta helpottunut! Rekisteriseloste usein riittää.

Tiedot toimitti Viikarille
Marjo Orava
asiantuntija
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

www.socom.fi

Kumppanuustalo Viikari | Mariankatu 24, 48100 Kotka