Kopio__Nimetön_suunn.malli.png

Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna -hanke (STEA 2018-2020)


Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna -hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamana vuosina 2018–2020 kehittänyt käyttöönne digitutortoimintamallin, jonka avulla voimme tarjota digiopastusta kuntalaisille sekä mahdollistamme sujuvan harrastustoiminnan vapaaehtoisille digitutoreille. Vapaaehtoisuuteen perustuva digitutortoimintamalli on kehitetty hankkeen aikana digikoordinaattori Elina Sakkaran, digiopastusten asiantuntijan digitaattori Janne Haikan sekä mahtavien digitutoriemme kanssa yhteistyössä. Lisäksi materiaalien kirjoittamiseen on osallistunut Kotkan Korttelikotiyhdistys Ry:n tietotekniikan opettaja Harri Virtanen.

Ihmiset kaipaavat apua ja opastusta digilaitteiden ja -palvelujen kanssa, sillä kovin monelle nämä ovat vielä vieraita asioita. Heille "digimörkö" on todellinen. Digipalvelut, sovellukset ja sivustot ovat jatkuvassa muutoksessa ja lisäksi niitä tulee koko ajan lisää. Jokainen meistä on siis jossain määrin digiavun tarvitsija.

Kokemuksemme mukaan digimörköjen karkotus onnistuu parhaiten henkilökohtaisella opastuksella asia kerrallaan. Varsinkin digipelkojen lievittämisessä olennaista on kahdenkeskinen opettelu rauhallisen digiopastajan neuvonnassa opastettavan omaan tahtiin. Digitutorit eivät koskaan tee puolesta, vaan he neuvovat ja opastavat eri laitteiden ja palveluiden käytössä. Näin opastettavan oma osaaminen karttuu pikkuhiljaa ja jatkossa hän osaa käyttää laitteita ja palveluja omatoimisesti. Tasa-arvoisen yhteiskunnan ja jokaisen kuntalaisen osallisuuden turvaaminen edellyttää jokaisen ulottuvilla olevaa maksutonta digineuvontaa.

 

Karkoita digimörkö kanssamme banneri

 

Seuraavat materiaalit täydentävät toisiaan, joten suosittelemme tutustumaan koko pakettiin rauhassa. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti kaikkien tahojen käytettävissä, muokattavissa ja sovellettavissa omaan toimintaan sopiviksi. Muistathan kuitenkin mainita materiaalien tekijät ja Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna -hankkeen. 

Digitutorin Käsikirja

Juuri sinusta tulee varmasti hyvä digitutor! Tämä käsikirja avaa teille digitutorin tehtävänkuvaa ja toiminnan raamit. Käsikirjassa neuvotaan hyvää opastamisen taitoa eli kuinka digiopastusta kannattaa kokemuksiemme mukaan tehdä, jotta opastettavamme oppii parhaiten. Digitutorin käsikirja kokoaa siis teille olennaiset neuvot digiopastajana toimimiseen. Mukavia lukuhetkiä olit sitten aloitteleva digiopastaja tai jo konkari digitutorhommissa.

Digitutorin Käsikirja 2021

 

Digitutor-koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa (jo perusdigitaidot omaaville) osallistujille riittävät valmiudet digiopastusten aloittamiseen. Jokainen saa koulutuksesta samat valmiudet ja perustaidot digiaiheista ja opastamisesta. Koulutus luo digitutoreiden tiedoille ja taidoille ikäänkuin standardin, joten tiedämme, miten tutorimme opastavat. Koulutuksen myötä tutorit tietävät, mitä vapaaehtoiseen tehtävään kuuluu ja mitä ei. 

Koulutuksessa on kaksi pääteemaa: opastamisen taito ja digiaiheet. Koulutus on kestänyt yhteensä kuusi viikkoa eli olemme kokoontuneet kerran viikossa. Koulutus voidaan toteuttaa myös mukailtuna esimerkiksi parin päivän kestoisena koulutusviikonloppuna tai valitsemalla digiopastajille sopivat osiot koulutustoiveiden mukaan.

Mukana on myös Opastusten Useimmiten Kysytyt Kysymykset -kortit, joiden avulla olemme harjoitelleet opastustamista koulutuksissa. Nämä esimerkit ovat opastusarjessa todella usein kysyttyjä asioita, joita ihan varmasti tulee esille myös tulevissa digiopastuksissa. UKK-korttien esimerkkivastaukset löydät koulutusdioista.

Digitutor-koulutuksen rakenne

 
Koulutusdiat

1. kerta Digitutor-koulutus

2. kerta Digitutor-koulutus

3. Kerta Digitutor-koulutus

4. kerta Digitutor-koulutus

5. Kerta Digitutor-koulutus

 
Opastusten Useimmiten Kysytyt Kysymykset -kortit

Opastusten UKK osa 1.

Opastusten UKK osa 2.

 

Digitutortoiminta
- Vapaaehtoisuuteen perustuvan digitukitoimintamallin koordinoiminen

Tervetuloa mukaan digiopastamisen ja vapaaehtoistyön johtamisen maailmaan!

Digitutortoiminnan koordinoinnin malli mahdollistaa maksuttomat digiopastukset kuntalaisille sekä sujuvan harrastustoiminnan vapaaehtoisille digitutoreille. Tässä kuvattu malli digitutortoiminnan koordinoimiseen ja johtamiseen sopii hyvin soveltuvin osin minkä tahansa vapaaehtoistyön ohjauksen malliksi. Ota tästä parhaat palat irti omaan työhösi ja kokeile rohkeasti.

Digitutortoiminnan koordinoinnin malli

 

Kopio Kopio Kopio Kopio Nimetön suunn.malli

 

 

 DT logo  
  

  
Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna -hanke (STEA 2018-2020).
Hanketta hallinnoi Kotkan Korttelikotiyhdistys ry.

Kumppanuustalo Viikari | Mariankatu 24, 48100 Kotka