Kumppanuustalo Viikari kiikaroi tulevaisuuteen – Hanke STEA:n rahoituksella

Kumppanuustalo Viikarissa toiminta etenee STEA:n (entinen RAY) rahoituksella. Toiminnan kehittäminen aloitettiin Yksillä Purjeilla -kumppanuushankkeessa (RAY 2013-2016) ja jatkuu vuoden 2017 alusta Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n hallinnoimana hankkeena, joka on saanut kohdennetun toiminta-avustuksen ja on ns. pysyväisluonteinen.

Kotkan kaupunki omistaa tilat ja se on antanut ne paikallisten yhdistysten ja toimintaryhmien käyttöön. Tilojen päivittäisestä pyörittämisestä vastaa Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n työntekijät.

Viikari kiikaroi tulevaisuuteen -hankkeen painopistealueet ovat seuraavat:
1. Kumppanuustalo Viikarin päivittäisen toiminnan pyörittäminen, kehittäminen ja tiedottaminen. Kävijämäärien kasvun jatkuminen. Toimivat palvelut ja hyvä asiakaspalvelu.
2. Verkostoyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen kansalaistoiminnan mahdollisuuksien kehittämiseksi.
3. Hyvinvoinnin edistäminen eri ikäryhmissä osallisuuden keinoin.
Tavoitteena tarjota asiakkaille ja yhdistyksille koulutuksia yksilö ja yhteisötasolla, mielenterveyttä edistävää toimintaa, vaikuttamismahdollisuuksia, harrastustoiminnan mahdollisuuksia ja
verkostoja.
4. Kumppanuustalo Viikari ry:n strategia ja kehittämistyö. Viikarin käyttäjien yhteisjärjestön potentiaali on tulla paikallisesti ns. vapaa-ajan toimijoiden kattojärjestöksi, tarjoten tukea, apua, koulutuksia jne. paikallisille toimijoille.
5. Työtä tehdään digitaalisen yhdenvartaisuuden toteutumiseksi.
6. Pitkäaikaistyöttömille ja harjoittelijoille etsitään mielekkäitä ja kohdennettuja tehtäviä Kumppanuustalo Viikarissa. Heitä ohjataan ratkaisukeskeisesti kohti tavoitteita, päämääränä avoimet työmarkkinat.

Lisätietoja:
verkostokoordinaattori Suvi Saarinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 525 9803

_____________________________________________________________________________________________

 Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna (STEA 2018-2020)

 

”Tutkitaan yhdessä, tavallisten ihmisten taidoilla.”
Hankkeessa käynnistämme vapaaehtoisuuteen perustuvan Digitutor-toiminnan. Digitutorit opastavat kansalaisia ja yhdistystoimijoita digiajassa, jotta laitteiden ja sähköisten palveluiden käyttö helpottuu ja osaaminen vahvistuu yhdessä tutkimisen ja opettelemisen avulla.

Digitutor on matalan kynnyksen apulainen digimaailmaan
Digitutor on vapaaehtoinen henkilö, joka haluaa auttaa muita mm. digilaitteiden ja palvelujen kanssa. Huippuosaamista tietotekniikasta ei tarvita, sillä tärkeintä on oma mielenkiinto digilaitteisiin ja tahto opastaa muita. Vapaaehtoiset tutorit koulutetaan ja heille järjestetään omaa ryhmätoimintaa sekä virkistystä.

Kolme vuotta käytännönläheistä digikokeilua
Digitutor-toimintaa testataan käytännössä ja toimintaa kehitetään hankkeen edetessä. Hankkeen toiminta-alueena on Kotka, Hamina sekä Loviisa. Toiminnan käynnistämisestä ja hankkeen etenemisestä vastaa digikoordinaattori, Kotkan korttelikotiyhdistys Ry sekä hankkeen ohjausryhmä.

Keskeiset tavoitteet

1.Opastamme kansalaisia
Vähennämme digitalisaation aiheuttamaa eriarvoisuutta tuomalla laitteet ja digitutorin avun lähemmäs asiakkaita, tarvittaessa vaikka kotiin. Tuemme ja opastamme suurimpien kynnysten yli, jotta digitaalisten palveluiden käyttö helpottuu ja osaaminen vahvistuu yhdessä laitteita tutkien.

2. Opastamme yhdistyksiä
Yhdistystoimintaan voimme saada sujuvuutta, tehokkuutta ja uusia muotoja digitaalisuuden avulla. Näin yhdistyskenttää vahvistetaan kehittämällä aktiivisten kansalaisten digitaitoja. Yhdistysten kanssa kokeillaan uusia ja innovatiivisia tapoja mm. kokoontua tai kouluttautua.

3.Kumppanuustalot digitoimijoiksi
Hankkeen juurruttamistavoitteena on saada kaikkiin alueen kumppanuustaloihin omat digikoordinaattorit sekä vapaaehtoisten digitutoreiden rekisteri ja säännöllisesti toimivat vapaaehtoistoimintaan perustuvat vertaistuelliset digiryhmät. Kehitämme näitä toimintamalleja Kotkan, Haminan ja Loviisan kumppanuustaloille, jotta ne voisivat toimia nykyaikaisina ja tekniikkaa hyödyntävinä kansalaistoiminnan keskuksina.

4.Kestävän vapaaehtoistyön kehittäminen
Kehitämme seudun kumppanuustaloille vapaaehtoistoiminnan koordinaatio- ja tukemismallin. Mallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muunlaisessa vapaaehtoisessa harrastustoiminnan ohjaamisessa, jota pyöritetään Kumppanuustaloilla.

 

 

 

Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna (STEA 2018-2020) -hankkeen vaiheet. 2018: Toiminnan ja hankesisältöjen valmistelu. 2019: Pilotointi. 2020: Koonti ja juurrutus.

Kumppanuustalo Viikari | Mariankatu 24, 48100 Kotka